(Int.) vervoerrecht

Vervoerrecht is de tak van het recht dat zich bezighoudt met alle soorten van vervoer. Of dat nu over zee, binnenwateren, de weg, over het spoor of door de lucht is. Een veelomvattend en vaak complex rechtsgebied.

Vaak zijn meerdere partijen met evenzo veel overeenkomsten bij het vervoer betrokken. Tel daarbij korte verjarings- en vervaltermijnen en specifieke schorsingsregelingen bij op en u weet dat alleen een specialist op dat gebied uw belangen correct kan behartigen. Mr. Veth staat u graag bij op alle aspecten van vervoerrecht.

Contact
(Int.) vervoerrecht

Heeft u vragen?

MR. A.W.
Veth

info@vvv-advocaten.nl

+31 10 244 1717