Uitkering

Is de aanvraag voor uw WWB-uitkering afgewezen? Wordt uw uitkering stopgezet of opgeschort? Of heeft u een ander besluit ontvangen waar u het niet mee eens bent? Wij dienen voor u het bezwaar of beroep in, waarna het besluit opnieuw zal worden beoordeeld. Dit kan bijvoorbeeld gaan om een besluit van de gemeente, het UWV of de Sociale Verzekeringsbank.

Het is van belang dat u zo spoedig mogelijk contact met ons opneemt, in verband met de aflopende termijn voor het indienen van bezwaar of beroep. Wij geven u graag advies en staan u bij in procedures.

Afhankelijk van uw inkomen kan in uw zaak rechtsbijstand worden verleend op basis van gefinancierde rechtsbijstand. Wij vragen dan een toevoeging voor u aan bij de Raad voor Rechtsbijstand.

Contact
Uitkering

Heeft u vragen?

MR. J.P
Vandervoodt

info@vvv-advocaten.nl

010-4779288