Tarieven

Een bezoek aan een advocaat brengt vanzelfsprekend kosten met zich mee. Wij begrijpen dat dit soms kan leiden tot onnodige zorgen. Graag willen wij de zorgen over de kosten bij u wegnemen door hierover zoveel mogelijk vooraf duidelijke afspraken te maken. Dit doen wij onder andere door tijdens het eerste gesprek alle informatie met u te bespreken, zowel inhoudelijk als financieel.

Om u tegemoet te komen in de kosten die nodig zijn voor het behandelen van een zaak, is het intakegesprek bij ons altijd kosteloos. Tijdens dit vrijblijvende gesprek kunt u alle van belang zijnde punten bespreken. Tevens kunt u tijdens het intakegesprek met de advocaat bespreken hoe de financiële kant van uw zaak geregeld zal worden. Zo heeft u altijd een duidelijk overzicht van de zaak en weet u precies waar u aan toe bent.

Aan de hand van het intakegesprek kan de advocaat een inschatting maken van de te maken kosten. Tevens kan de advocaat een inschatting maken over de vraag of u in aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand.

Algemeen

Wanneer u niet in aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand, wordt uw zaak behandeld op betalende basis.

Dit betekent in beginsel dat uw zaak wordt behandeld op basis van een standaard uurtarief. Daarnaast is er in bepaalde gevallen de mogelijkheid tot het maken van een prijsafspraak. Dit houdt in dat er een vast bedrag wordt afgesproken op basis waarvan de gehele zaak wordt behandeld.

De wijze waarop de financiële kant van de zaak wordt afgehandeld, verschilt per zaak. Tijdens het intakegesprek bespreken wij dan ook de verschillende mogelijkheden om de financiële kant van de zaak te regelen. Hierbij geldt telkens dat de informatie die wordt gegeven tijdens het intakegesprek volledig vrijblijvend en kosteloos is.

Gesubsidieerd

In bepaalde gevallen, wanneer uw financiële situatie niet toereikend is, kunt u in aanmerking komen voor gefinancierde rechtsbijstand. Dit houdt in dat de overheid een bijdrage levert aan de advocaatkosten om u tegemoet te komen.

Wij vragen voor u een ‘toevoeging’ aan bij de Raad voor Rechtsbijstand. De Raad gaat aan de hand van uw inkomen beoordelen of u hier al dan niet voor in aanmerking komt. Wanneer deze toevoeging wordt toegewezen, stelt de Raad voor Rechtsbijstand een eigen bijdrage vast. Deze dient u te voldoen waarna uw zaak volledig behandeld zal worden.

Van belang voor de eigen bijdrage is een bezoek aan het Juridisch Loket. Wanneer u in het bezit bent van een diagnosedocument van het Juridisch Loket, krijgt u een korting van €53,- op uw eigen bijdrage.

Meer informatie over de toevoeging kunt u vinden op de website van de Raad voor Rechtsbijstand. Vanzelfsprekend kunt u ook al uw vragen over de toevoeging stellen aan de advocaat tijdens het intakegesprek.

Neem contact op